Ukraine Win Cup, International
Goloveshkin, Aleksey
Akimov, Igor
Startet in14 min.
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Yolkin, Anton
Startet in14 min.
1 >>
Holoborodko, Yevhenii
Tkachenko, Artem
Startet in29 min.
1 >>
Bortsov, Dmitriy
Yurkov, Dmitriy
Startet in44 min.
1 >>
Doroshenko, Bogdan
Zaiets, Oleksii
Startet in59 min.
1 >>
Riabukhin, Anton
Ivashkin, Aleksander
Startet in74 min.
1 >>
Yurkov, Dmitriy
Goloveshkin, Aleksey
Startet in74 min.
1 >>
Holoborodko, Yevhenii
Sydorenko, Yaroslav
Startet in89 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Yolkin, Anton
Startet in104 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Ivashkin, Aleksander
Heute • 10:30
1 >>
Tkachenko, Artem
Sydorenko, Yaroslav
Heute • 10:45
1 >>
Riabukhin, Anton
Yolkin, Anton
Heute • 11:00
1 >>
Yurkov, Dmitriy
Akimov, Igor
Heute • 11:00
1 >>
Akimov, Igor
Goloveshkin, Aleksey
Heute • 11:30
1 >>
Yolkin, Anton
Ivashkin, Aleksander
Heute • 11:30
1 >>
Tkachenko, Artem
Holoborodko, Yevhenii
Heute • 11:45
1 >>
Yurkov, Dmitriy
Bortsov, Dmitriy
Heute • 12:00
1 >>
Sydorenko, Yaroslav
Holoborodko, Yevhenii
Heute • 12:45
1 >>
Derevinskiy, Dmitriy
Onischenko, Ruslan
Heute • 13:00
1 >>
Sydorenko, Yaroslav
Tkachenko, Artem
Heute • 13:45
1 >>
Derevinskiy, Dmitriy
Rodin, Aleksey
Heute • 14:00
1 >>
Derevinskiy, Dmitriy
Trydukh, Igor
Heute • 14:00
1 >>
Romanyuk, Evgeniy
Yakovenko, Anton
Heute • 14:00
1 >>
Kalenik, Sergey
Smetenko, Vadim
Heute • 14:45
1 >>
Nychyporchuk, Viktor
Tabakov, Anton
Heute • 14:45
1 >>
Onischenko, Ruslan
Trydukh, Igor
Heute • 15:00
1 >>
Starski, Anton
Yakovenko, Anton
Heute • 15:00
1 >>
Misevra, Vadim
Kovalev, Evgeniy
Heute • 15:15
1 >>
Kalenik, Sergey
Deynega, Maksim
Heute • 15:45
1 >>
Onischenko, Ruslan
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 16:00
1 >>
Grabskiy, Andrey
Smetenko, Vadim
Heute • 16:15
1 >>
Misevra, Vadim
Tabakov, Anton
Heute • 16:15
1 >>
Kalenik, Sergey
Grabskiy, Andrey
Heute • 16:45
1 >>
Nychyporchuk, Viktor
Misevra, Vadim
Heute • 16:45
1 >>
Rodin, Aleksey
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 17:00
1 >>
Trydukh, Igor
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 17:00
1 >>
Yakovenko, Anton
Romanyuk, Evgeniy
Heute • 17:00
1 >>
Deynega, Maksim
Smetenko, Vadim
Heute • 17:15
1 >>
Kovalev, Evgeniy
Tabakov, Anton
Heute • 17:15
1 >>
Smetenko, Vadim
Kalenik, Sergey
Heute • 17:45
1 >>
Tabakov, Anton
Nychyporchuk, Viktor
Heute • 17:45
1 >>
Trydukh, Igor
Onischenko, Ruslan
Heute • 18:00
1 >>
Yakovenko, Anton
Starski, Anton
Heute • 18:00
1 >>
Deynega, Maksim
Grabskiy, Andrey
Heute • 18:15
1 >>
Kovalev, Evgeniy
Misevra, Vadim
Heute • 18:15
1 >>
Burdakov, Andrey
Demchenko, Vladislav
Heute • 18:30
1 >>
Deynega, Maksim
Kalenik, Sergey
Heute • 18:45
1 >>
Andreev, Oleg
Khoroshko, Aleksandr
Heute • 19:00
1 >>
Zakharov, Yan
Gorchakov, Vadim
Heute • 21:00
1 >>
Lazebny, Ruslan
Khorolsky, Vitaly
Heute • 21:15
1 >>
Lazebny, Ruslan
Metla, Alexey
Heute • 22:15
1 >>
Plushch, Pavlo
Gorchakov, Vadim
Heute • 22:30
1 >>
Zakharov, Yan
Plushch, Pavlo
Heute • 23:00
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Gorchakov, Vadim
Heute • 23:30
1 >>
Metla, Alexey
Khorolsky, Vitaly
Heute • 23:45
1 >>
Ptitsyn, Dmitriy
Fashchevskiy, Ivan
Heute • 00:30
1 >>
Solovey, Vitaliy
Fashchevskiy, Ivan
Di. 24.5 • 02:00
1 >>
Ptitsyn, Dmitriy
Solovey, Vitaliy
Di. 24.5 • 02:30
1 >>
Mehr anzeigen