Ukraine Win Cup, International
Deynega, Maksim
Grabskiy, Andrey
Startet in13 min.
1 >>
Yolkin, Anton
Ivashkin, Aleksander
Startet in28 min.
1 >>
Riabukhin, Anton
Kirsanov, Konstantin
Startet in58 min.
1 >>
Yakovenko, Anton
Marchenko, Serhii
Startet in58 min.
1 >>
Riabukhin, Anton
Ivashkin, Aleksander
Startet in88 min.
1 >>
Starski, Anton
Yakovenko, Anton
Startet in88 min.
1 >>
Smetenko, Vadim
Grabskiy, Andrey
Startet in103 min.
1 >>
Starski, Anton
Marchenko, Serhii
Startet in118 min.
1 >>
Yolkin, Anton
Kirsanov, Konstantin
Startet in118 min.
1 >>
Deynega, Maksim
Smetenko, Vadim
Heute • 11:15
1 >>
Holoborodko, Yevhenii
Zhuravlev, Aleksandr
Heute • 11:15
1 >>
Kirsanov, Konstantin
Ivashkin, Aleksander
Heute • 11:30
1 >>
Marchenko, Serhii
Romanyuk, Evgeniy
Heute • 11:30
1 >>
Yakovenko, Anton
Romanyuk, Evgeniy
Heute • 12:00
1 >>
Yolkin, Anton
Riabukhin, Anton
Heute • 12:00
1 >>
Grabskiy, Andrey
Deynega, Maksim
Heute • 12:15
1 >>
Khamurda, Vitaliy
Gorchakov, Vadim
Heute • 12:30
1 >>
Andreev, Oleg
Demchenko, Vladislav
Heute • 13:00
1 >>
Grabskiy, Andrey
Smetenko, Vadim
Heute • 13:45
1 >>
Zakharov, Yan
Gorchakov, Vadim
Heute • 14:00
1 >>
Smetenko, Vadim
Deynega, Maksim
Heute • 14:15
1 >>
Zhuravlev, Aleksandr
Holoborodko, Yevhenii
Heute • 14:15
1 >>
Rubtsov, Sergey
Andreev, Oleg
Heute • 14:30
1 >>
Gorchakov, Vadim
Khamurda, Vitaliy
Heute • 15:30
1 >>
Metla, Alexey
Yurchenko, Gennadiy
Heute • 15:45
1 >>
Zavinskiy, Sergey
Zaiets, Oleksii
Heute • 15:45
1 >>
Kalenik, Sergey
Khorolsky, Vitaly
Heute • 16:15
1 >>
Lazebny, Ruslan
Khorolsky, Vitaly
Heute • 16:15
1 >>
Lazebny, Ruslan
Tatarinov, Valeriy
Heute • 16:15
1 >>
Metla, Alexey
Khorolsky, Vitaly
Heute • 16:45
1 >>
Metla, Alexey
Tatarinov, Valeriy
Heute • 16:45
1 >>
Zavinskiy, Sergey
Khorolsky, Vitaly
Heute • 16:45
1 >>
Demchenko, Vladislav
Andreev, Oleg
Heute • 17:00
1 >>
Gorchakov, Vadim
Zakharov, Yan
Heute • 17:00
1 >>
Lazebny, Ruslan
Yurchenko, Gennadiy
Heute • 17:15
1 >>
Andreev, Oleg
Rubtsov, Sergey
Heute • 17:30
1 >>
Metla, Alexey
Lazebny, Ruslan
Heute • 17:45
1 >>
Zavinskiy, Sergey
Kalenik, Sergey
Heute • 17:45
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Yurchenko, Gennadiy
Heute • 18:15
1 >>
Rodin, Aleksey
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 18:30
1 >>
Yurchenko, Gennadiy
Metla, Alexey
Heute • 18:45
1 >>
Doroshenko, Artem
Onischenko, Ruslan
Heute • 19:00
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Kalenik, Sergey
Heute • 19:15
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Lazebny, Ruslan
Heute • 19:15
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Lazebny, Ruslan
Heute • 19:15
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Metla, Alexey
Heute • 19:45
1 >>
Khorolsky, Vitaly
Zavinskiy, Sergey
Heute • 19:45
1 >>
Tatarinov, Valeriy
Metla, Alexey
Heute • 19:45
1 >>
Doroshenko, Artem
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 20:00
1 >>
Onischenko, Ruslan
Derevinskiy, Dmitriy
Heute • 21:00
1 >>
Ptitsyn, Dmitriy
Fashchevskiy, Ivan
Heute • 21:00
1 >>
Sulim, Aleksandr
Buluy, Sergey
Heute • 21:30
1 >>
Ptitsyn, Dmitriy
Buluy, Sergey
Heute • 22:00
1 >>
Gutnichenko, Aleksey
Kuchkudan, Yurii
Heute • 22:15
1 >>
Pisklov, Sergey
Zaporozhets, Dmitriy
Heute • 22:45
1 >>
Gutnichenko, Aleksey
Zaporozhets, Dmitriy
Heute • 23:15
1 >>
Buluy, Sergey
Fashchevskiy, Ivan
Heute • 23:30
1 >>
Pisklov, Sergey
Kuchkudan, Yurii
Heute • 23:45
1 >>
Gutnichenko, Aleksey
Pisklov, Sergey
Heute • 00:15
1 >>
Sharpay, Viktor
Styranets, Mykchailo
Heute • 00:30
1 >>
Gatsenko, Dmitriy
Kovalenko Vladislav
Heute • 01:00
1 >>
Sharpay, Viktor
Kovalenko Vladislav
Heute • 01:30
1 >>
Gatsenko, Dmitriy
Styranets, Mykchailo
Mi. 25.5 • 02:00
1 >>
Sharpay, Viktor
Gatsenko, Dmitriy
Mi. 25.5 • 02:30
1 >>
Kovalenko Vladislav
Styranets, Mykchailo
Mi. 25.5 • 03:00
1 >>