Ukraine Win Cup, International
Sulim, Aleksandr
Ptitsyn, Dmitriy
Startet in25 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Ivashkin, Aleksander
Startet in85 min.
1 >>
Plushch, Pavlo
Kovalenko, Vyacheslav
Startet in85 min.
1 >>
Kirsanov, Konstantin
Riabukhin, Anton
Startet in115 min.
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Rubtsov, Eduard
Startet in115 min.
1 >>
Maksimenko, Artem
Riabukhin, Anton
Heute • 07:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Rubtsov, Eduard
Heute • 07:30
1 >>
Kirsanov, Konstantin
Ivashkin, Aleksander
Heute • 08:00
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Pirvelli, Rodion
Heute • 08:00
1 >>
Maksimenko, Artem
Kirsanov, Konstantin
Heute • 08:30
1 >>
Plushch, Pavlo
Pirvelli, Rodion
Heute • 08:30
1 >>
Riabukhin, Anton
Ivashkin, Aleksander
Heute • 09:00
1 >>
Rubtsov, Eduard
Kovalenko, Vyacheslav
Heute • 09:00
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Maksimenko, Artem
Heute • 09:30
1 >>
Pirvelli, Rodion
Plushch, Pavlo
Heute • 09:30
1 >>
Riabukhin, Anton
Kirsanov, Konstantin
Heute • 10:00
1 >>
Rubtsov, Eduard
Pirvelli, Rodion
Heute • 10:00
1 >>
Kovalenko, Vyacheslav
Plushch, Pavlo
Heute • 10:30
1 >>
Riabukhin, Anton
Maksimenko, Artem
Heute • 10:30
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Kirsanov, Konstantin
Heute • 11:00
1 >>
Pirvelli, Rodion
Kovalenko, Vyacheslav
Heute • 11:00
1 >>
Kirsanov, Konstantin
Maksimenko, Artem
Heute • 11:30
1 >>
Rubtsov, Eduard
Plushch, Pavlo
Heute • 11:30
1 >>
Ivashkin, Aleksander
Riabukhin, Anton
Heute • 12:00
1 >>
Pirvelli, Rodion
Rubtsov, Eduard
Heute • 12:00
1 >>
Mukha,taras
Sharpay, Viktor
Heute • 12:30
1 >>
Khoroshko, Aleksandr
Demchenko, Vladislav
Heute • 13:00
1 >>
Zakharov, Yan
Korobeynik, Sergey
Heute • 13:00
1 >>
Zakharov, Yan
Rodin, Aleksey
Heute • 14:00
1 >>
Deynega, Kirill
Pinchuk, Vitaly
Heute • 14:15
1 >>
Zavinskiy, Sergey
Deynega, Kirill
Heute • 14:15
1 >>
Doroshenko, Artem
Zakharov, Yan
Heute • 14:30
1 >>
Mukha,taras
Khoroshko, Aleksandr
Heute • 14:30
1 >>
Demchenko, Vladislav
Sharpay, Viktor
Heute • 15:00
1 >>
Sharpay, Viktor
Mukha,taras
Heute • 15:30
1 >>
Demchenko, Vladislav
Khoroshko, Aleksandr
Heute • 16:00
1 >>
Korobeynik, Sergey
Zakharov, Yan
Heute • 16:00
1 >>