TT Cup, International
Bohdan, Zdrobylko
Tsykhotskiy, Andrey
Startet in12 min.
1 >>
Vashchuk, Roman
Kaptanovsky, Andrey
Startet in42 min.
1 >>
Krutko, Aleksey
Shkurupii, Oleksandr
Mi. 29.6 • 06:50
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Kolos, Maksym
Mi. 29.6 • 06:55
1 >>
Poliakov, Serhii
Zaderei, Pavlo
Mi. 29.6 • 07:00
1 >>
Kebalo, Denis
Vovk, Vitalii
Mi. 29.6 • 07:20
1 >>
Zaitsev, Andrii
Semenets, Oleksandr
Mi. 29.6 • 07:25
1 >>
Petukhov, Valery
Redkov, Aleksandr
Mi. 29.6 • 07:30
1 >>
Kalugin, Vladislav
Vadim, Tokar
Mi. 29.6 • 07:35
1 >>
Rakel, Dmitri
Einer, Raimond
Mi. 29.6 • 07:45
1 >>
Vakulenko, Denis
Shcherbak, Denys
Mi. 29.6 • 07:50
1 >>
Baystryuchenko, Dmitriy
Lebed, Dmitriy
Mi. 29.6 • 07:55
1 >>
Akhlamov, Sergiy
Zaderei, Pavlo
Mi. 29.6 • 08:00
1 >>
Schepanskiy, Yuriy
Plishilo, Volodymyr
Mi. 29.6 • 08:05
1 >>
Guerricabeitia, Jon Ander
Nunez, Miguel
Mi. 29.6 • 08:10
1 >>
Poder, Kuido
Rakel, Dmitri
Mi. 29.6 • 08:15
1 >>
Fiklik, Ondrej
Ruzicka, Josef
Mi. 29.6 • 08:20
1 >>
Krutko, Aleksey
Vovk, Vitalii
Mi. 29.6 • 08:20
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Semenets, Oleksandr
Mi. 29.6 • 08:25
1 >>
Poliakov, Serhii
Petukhov, Valery
Mi. 29.6 • 08:30
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Vadim, Tokar
Mi. 29.6 • 08:35
1 >>
Benito, Javier
Sanchez, Juan Pedro
Mi. 29.6 • 08:40
1 >>
Accorsi, Carlo
Einer, Raimond
Mi. 29.6 • 08:45
1 >>
Shcherbak, Denys
Shkurupii, Oleksandr
Mi. 29.6 • 08:50
1 >>
Lebed, Dmitriy
Kolos, Maksym
Mi. 29.6 • 08:55
1 >>
Akhlamov, Sergiy
Redkov, Aleksandr
Mi. 29.6 • 09:00
1 >>
Kalugin, Vladislav
Schepanskiy, Yuriy
Mi. 29.6 • 09:05
1 >>
Accorsi, Carlo
Rakel, Dmitri
Mi. 29.6 • 09:15
1 >>
Chlumsky, Petr
Ruzicka, Josef
Mi. 29.6 • 09:20
1 >>
Kebalo, Denis
Vakulenko, Denis
Mi. 29.6 • 09:20
1 >>
Zaitsev, Andrii
Baystryuchenko, Dmitriy
Mi. 29.6 • 09:25
1 >>
Petukhov, Valery
Zaderei, Pavlo
Mi. 29.6 • 09:30
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Plishilo, Volodymyr
Mi. 29.6 • 09:35
1 >>
Guerricabeitia, Jon Ander
Benito, Javier
Mi. 29.6 • 09:40
1 >>
Poder, Kuido
Einer, Raimond
Mi. 29.6 • 09:45
1 >>
Chlumsky, Petr
Fiklik, Ondrej
Mi. 29.6 • 09:50
1 >>
Krutko, Aleksey
Shcherbak, Denys
Mi. 29.6 • 09:50
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Lebed, Dmitriy
Mi. 29.6 • 09:55
1 >>
Akhlamov, Sergiy
Petukhov, Valery
Mi. 29.6 • 10:00
1 >>
Schepanskiy, Yuriy
Vadim, Tokar
Mi. 29.6 • 10:05
1 >>
Accorsi, Carlo
Poder, Kuido
Mi. 29.6 • 10:15
1 >>
Fabini, Marek
Ruzicka, Josef
Mi. 29.6 • 10:20
1 >>
Vakulenko, Denis
Vovk, Vitalii
Mi. 29.6 • 10:20
1 >>
Baystryuchenko, Dmitriy
Semenets, Oleksandr
Mi. 29.6 • 10:25
1 >>
Poliakov, Serhii
Redkov, Aleksandr
Mi. 29.6 • 10:30
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Schepanskiy, Yuriy
Mi. 29.6 • 10:35
1 >>
Benito, Javier
Nunez, Miguel
Mi. 29.6 • 10:40
1 >>
Chlumsky, Petr
Fabini, Marek
Mi. 29.6 • 10:50
1 >>
Kebalo, Denis
Shkurupii, Oleksandr
Mi. 29.6 • 10:50
1 >>
Zaitsev, Andrii
Kolos, Maksym
Mi. 29.6 • 10:55
1 >>
Akhlamov, Sergiy
Poliakov, Serhii
Mi. 29.6 • 11:00
1 >>
Kalugin, Vladislav
Plishilo, Volodymyr
Mi. 29.6 • 11:05
1 >>
Krutko, Aleksey
Vakulenko, Denis
Mi. 29.6 • 11:20
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Baystryuchenko, Dmitriy
Mi. 29.6 • 11:25
1 >>
Redkov, Aleksandr
Zaderei, Pavlo
Mi. 29.6 • 11:30
1 >>
Kovalchuk, Nazar
Kalugin, Vladislav
Mi. 29.6 • 11:35
1 >>
Guerricabeitia, Jon Ander
Sanchez, Juan Pedro
Mi. 29.6 • 11:40
1 >>
Kebalo, Denis
Shcherbak, Denys
Mi. 29.6 • 11:50
1 >>
Zaitsev, Andrii
Lebed, Dmitriy
Mi. 29.6 • 11:55
1 >>
Plishilo, Volodymyr
Vadim, Tokar
Mi. 29.6 • 12:05
1 >>
Nermann, Heldur
Joelaid, Margus
Mi. 29.6 • 12:15
1 >>
Vovk, Vitalii
Shkurupii, Oleksandr
Mi. 29.6 • 12:20
1 >>
Semenets, Oleksandr
Kolos, Maksym
Mi. 29.6 • 12:25
1 >>
Sanchez, Juan Pedro
Nunez, Miguel
Mi. 29.6 • 12:40
1 >>
Gussarov, Oleg
Nermann, Heldur
Mi. 29.6 • 12:45
1 >>
Krutko, Aleksey
Kebalo, Denis
Mi. 29.6 • 12:50
1 >>
Dzyabura, Aleksander
Zaitsev, Andrii
Mi. 29.6 • 12:55
1 >>
Kanne, Tonu
Joelaid, Margus
Mi. 29.6 • 13:15
1 >>
Fabini, Marek
Simecek, Jan
Mi. 29.6 • 13:20
1 >>
Vakulenko, Denis
Shkurupii, Oleksandr
Mi. 29.6 • 13:20
1 >>
Baystryuchenko, Dmitriy
Kolos, Maksym
Mi. 29.6 • 13:25
1 >>
Kanne, Tonu
Nermann, Heldur
Mi. 29.6 • 13:45
1 >>
Shcherbak, Denys
Vovk, Vitalii
Mi. 29.6 • 13:50
1 >>
Lebed, Dmitriy
Semenets, Oleksandr
Mi. 29.6 • 13:55
1 >>
Lytvynenko, Mykola
Dubrovin, Dmitry
Mi. 29.6 • 14:00
1 >>
Solomianyi, Ihor
Vorsulyak, Yaroslav
Mi. 29.6 • 14:10
1 >>
Gussarov, Oleg
Joelaid, Margus
Mi. 29.6 • 14:15
1 >>
Filatov, Sergey
Teterya, Yuriy
Mi. 29.6 • 14:30
1 >>
Kalyniuk, Dmytro
Trofymchuk, Artem
Mi. 29.6 • 14:40
1 >>
Kanne, Tonu
Gussarov, Oleg
Mi. 29.6 • 14:45
1 >>
Fabini, Marek
Brozek, Michal
Mi. 29.6 • 14:50
1 >>
Semeniuk, Illya
Berezynskyi, Serhii
Mi. 29.6 • 15:00
1 >>
Zhukovskij, Aleksandr
Dubrovin, Dmitry
Mi. 29.6 • 15:00
1 >>
Aksenin, Vasyl
Vorsulyak, Yaroslav
Mi. 29.6 • 15:10
1 >>
Lytvynenko, Mykola
Filatov, Sergey
Mi. 29.6 • 15:30
1 >>
Rybachuk, Roman
Semeniuk, Illya
Mi. 29.6 • 15:30
1 >>
Solomianyi, Ihor
Kalyniuk, Dmytro
Mi. 29.6 • 15:40
1 >>
Lugovskyi, Sergii
Berezynskyi, Serhii
Mi. 29.6 • 16:00
1 >>
Zhukovskij, Aleksandr
Teterya, Yuriy
Mi. 29.6 • 16:00
1 >>
Aksenin, Vasyl
Trofymchuk, Artem
Mi. 29.6 • 16:10
1 >>
Libovicky, Radek
Pour, Lukas
Mi. 29.6 • 16:20
1 >>
Filatov, Sergey
Dubrovin, Dmitry
Mi. 29.6 • 16:30
1 >>
Lugovskyi, Sergii
Semeniuk, Illya
Mi. 29.6 • 16:30
1 >>
Nemec, Michal
Libovicky, Radek
Mi. 29.6 • 16:50
1 >>
Rybachuk, Roman
Berezynskyi, Serhii
Mi. 29.6 • 17:00
1 >>
Zhukovskij, Aleksandr
Filatov, Sergey
Mi. 29.6 • 17:00
1 >>
Aksenin, Vasyl
Kalyniuk, Dmytro
Mi. 29.6 • 17:10
1 >>
Tuisk, Toivo
Kukeste, Anton
Mi. 29.6 • 17:15
1 >>
Vilhelm, Pavel
Pour, Lukas
Mi. 29.6 • 17:20
1 >>
Lugovskyi, Sergii
Rybachuk, Roman
Mi. 29.6 • 17:30
1 >>
Solomianyi, Ihor
Trofymchuk, Artem
Mi. 29.6 • 17:40
1 >>
Soe, Indrek
Tuisk, Toivo
Mi. 29.6 • 17:45
1 >>
Vilhelm, Pavel
Libovicky, Radek
Mi. 29.6 • 17:50
1 >>
Aksenin, Vasyl
Solomianyi, Ihor
Mi. 29.6 • 18:10
1 >>
Tamashauskas, Edvinas
Kukeste, Anton
Mi. 29.6 • 18:15
1 >>
Nemec, Michal
Pour, Lukas
Mi. 29.6 • 18:20
1 >>
Teterya, Yuriy
Dubrovin, Dmitry
Mi. 29.6 • 18:30
1 >>
Trofymchuk, Artem
Vorsulyak, Yaroslav
Mi. 29.6 • 18:40
1 >>
Tamashauskas, Edvinas
Tuisk, Toivo
Mi. 29.6 • 18:45
1 >>
Vilhelm, Pavel
Nemec, Michal
Mi. 29.6 • 18:50
1 >>
Soe, Indrek
Kukeste, Anton
Mi. 29.6 • 19:15
1 >>
Tamashauskas, Edvinas
Soe, Indrek
Mi. 29.6 • 19:45
1 >>
Khalaila, Adam
Pasek, Dominik
Mi. 29.6 • 20:20
1 >>
Kulisek, Marek
Khalaila, Adam
Mi. 29.6 • 20:50
1 >>
Kotrbaty, Petr
Pasek, Dominik
Mi. 29.6 • 21:20
1 >>
Kotrbaty, Petr
Khalaila, Adam
Mi. 29.6 • 21:50
1 >>
Kulisek, Marek
Pasek, Dominik
Mi. 29.6 • 22:20
1 >>
Kotrbaty, Petr
Kulisek, Marek
Mi. 29.6 • 22:50
1 >>
Ukraine Win Cup, International39