Winners Cup, International
Lylo/Voloshchuk
Dudnyk/Samusiev
1
0
1
0
2. Satz
3 >>
Safonov/Motuznyi
Sydorenko M./Ivashchenko
1
0
0
0
1. Satz
8 >>