Winners Cup, International
Ivanov/Yermakov
Holubenko A / Voloshchuk R
15
13
0
1
2. Satz
8 >>