Winners Cup, International
Bogdashkin/Tyshchenko
Shapoval/Sulyma
12
12
0
0
1. Satz
8 >>