Winners Cup, International
Lylo/Voloshchuk
Dudnyk/Samusiev
1
0
1
0
2. Satz
3 >>
Safonov/Motuznyi
Bilyk/Melnyk
6
3
1
1
3. Satz
5 >>