Basketball
USA - NBA, USA
Do. 21.1 • 00:00
Indiana Pacers
Dallas Mavericks
2-Weg (inkl. Overtime)
Handicap -1.5/+1.5 (inkl. Overtime)
Handicap +2.5/-2.5 (inkl. Overtime)
Handicap +4.5/-4.5 (inkl. Overtime)
Over/Under 218.5 (inkl. Overtime)
Over/Under 220.5 (inkl. Overtime)
Wer gewinnt die 1. Halbzeit?
1. Halbzeit - Handicap +0.5/-0.5
1. Halbzeit - Over/Under 105.5
1. Halbzeit - Over/Under 107.5
2. Halbzeit - Handicap -0.5/+0.5
2. Halbzeit - Handicap +1.5/-1.5
2. Halbzeit - Over/Under 111.5
Wer gewinnt das 1. Viertel?
1. Viertel - Over/Under 52.5
2. Viertel - Handicap +0.5/-0.5
Wer gewinnt das 3. Viertel?
3. Viertel - Over/Under 56.5
4. Viertel - Handicap +0.5/-0.5
Punkte für Team 1 - Over/Under 109.5 (inkl. Overtime)
Punkte für Team 2 - Over/Under 108.5 (inkl. Overtime)
Punkte für Team 2 - Over/Under 110.5 (inkl. Overtime)
3-Weg (reguläre Spielzeit)
Handicap +1.5/-1.5 (inkl. Overtime)
Handicap +3.5/-3.5 (inkl. Overtime)
Over/Under 217.5 (inkl. Overtime)
Over/Under 219.5 (inkl. Overtime)
Over/Under 221.5 (inkl. Overtime)
1. Halbzeit - Handicap -0.5/+0.5
1. Halbzeit - Handicap +1.5/-1.5
1. Halbzeit - Over/Under 106.5
Wer gewinnt die 2. Halbzeit?
2. Halbzeit - Handicap +0.5/-0.5
2. Halbzeit - Over/Under 110.5
2. Halbzeit - Over/Under 112.5
1. Viertel - Handicap +0.5/-0.5
Wer gewinnt das 2. Viertel?
2. Viertel - Over/Under 53.5
3. Viertel - Handicap +0.5/-0.5
Wer gewinnt das 4. Viertel?
Punkte für Team 1 - Over/Under 108.5 (inkl. Overtime)
Punkte für Team 1 - Over/Under 110.5 (inkl. Overtime)
Punkte für Team 2 - Over/Under 109.5 (inkl. Overtime)
2-Weg + Over/Under 219.5
Mehr zeigen